Big Boss variant ontsluiting Poelgeest (versie 22 april 2008)

Trek de Jac P Thijsselaan door tussen spoor en tennisbanen naar Haarlemmerweg en vanaf daar over de bestaande Haarlemmerweg onder het spoor door. Direct na het spoorviaduct gaat de ontsluiting met een kopie van de Kwaakbrug schuin het water over naar het braakliggend terrein van de voormalige Big Boss Bouwmarkt en sluit met een nieuwe rotonde aan op Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en Oegstgeesterweg.

De kruising met hoofdfietspad Broekweg kan met een rotonde Oegstgeests model waar fietsers voorrang hebben.

Er gaat mogelijk 1 Tennisbaan verloren in Leiden, maar vlak ernaast in Oegstgeest is eventueel ruimte voor twee nieuwe Tennisbanen (ingetekend).

Klik voor hoge resolutie

 

Voordelen op een rij:

Nadelen:

Vraag: is er genoeg ruimte tussen Tennisbaan en Spoor voor een weg die de tennisbanen helemaal niet aantast?

Zie voor de geschiedenis van het braakliggend stukje Maredijk waar ooit de Big Boss Bouwmart was gevestigd ook dit bericht op Indymedia, met hieronder de hooflijnen.

Geschiedenis Maredijk ter hoogte oude locatie Big Boss

Op 5 oktober 2007 is het pand aan de Maredijk 159 in Leiden gekraakt. Het pand, met monumentale kenmerken, kent de laatste jaren een trieste geschiedenis: na een brand in 2006 heeft de eigenaar, woningbouwvereniging Portaal het pand niet opgeknapt, maar opzettelijk onbewoonbaar gemaakt. Het historische pand aan Maredijk 161, de buren dus, heeft wel de monumentale status gekregen (sinds 20 april 2006). Dit alleen op aandringen van buurtbewoners en na veel heisa met bezwaarschriften tegen de sloopvergunning die door de eigenaar was aangevraagd. "Met die monumentenstatus is sloop niet uitgesloten, maar wel veel moeilijker," zo lichtte burgemeester Lenferink het besluit destijds toe om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. In een gebouw verderop, Maredijk 163-168, was ooit de Big Boss bouwmarkt gevestigd. In Januari 2005 werd bezwaar aangetekend tegen het feit dat voor de oude panden op de Big Bosslocatie een sloopvergunning was verleend, zonder dat de plicht aan de eigenaar was opgelegd er iets behoorlijks voor terug te brengen Begin 2001 heeft Vebra B.V. een bouwplan ingediend voor een bedrijfsgebouw op de Big Bosslocatie. Daar is niets van terechtgekomen. Hierna was de beurt aan de Leidse projectontwikkelaar JOBO, die al op 28 juni 2005 had aangegeven op de Big Boss-locatie woningbouw te willen realiseren. Er is niets gebeurd en JOBO heeft het terrein verkocht aan het bedrijf Sage BV uit Amsterdam. Dat wil samen met de gemeente Leiden een nieuw plan maken voor de grond waar tot enkele jaren terug ook Daywoo-dealer Leithon Cars was gevestigd (in eigendom bij Ogron B.V.). Pas in 2010 zal hier iets, wellicht in het kader van de stationsvernieuwing, gaan gebeuren. Om de Big Bosslocatie staan hekken en de uiteengevallen gevel staat er nog steeds. Dat Ontwikkeling Maredijk B.V. een speculatieve B.V. is die niets om woningbouw geeft wordt duidelijk als we zien dat op hetzelfde telefoonnummer in Amsterdam oa ook Dutch Environmental Management Group B.V., KDV Panorama Sage B.V., Sage Property Fund Holding B.V. en Ynnoc staan ingeschreven.

Bron: Indymedia

Zie voor het eenna zuidelijkste huis op dit stukje Maredijk dat sinds 2006 gemeentelijk monument is (Maredijk 161) ook http://www.sleutelstad.nl/cgi-bin/news/gen1.pl?action=artikel&id=4901

Foto: Voormalige Big Boss Bouwmarkt Maredijk 163-168,
(kort voor de sloop) gefotografeerd op 9 april 2004,
gezien vanaf Haarlemmerweg. De oever Haarlemmertrekvaart is net
zichtbaar
(rietbegroeiing). Op de achtergrond het
Rabobankgebouw op de hoek Schipholweg Willem de Zwijgerlaan
(c) JvdS, 2004

Deze Big Boss ontsluitingsvariant is voor het eerst voorgesteld door J. van der Sluijs op 8 april 2008 tijdens de Leidse inspraakavond over de Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o.

Download Big Boss variant als PDF bestand

Terug naar homepage Een Brug Te Ver