Het sprookje van de dijk

Leiden, 30 mei 2008, JvdS

Volgens de plannenmakers van Gemeente Leiden zou het Trekvaartplein maar liefst 1,30 meter onder het waternivo van de Haarlemmertrekvaart liggen. Van welke planeet komen deze plannenmakers? In werkelijkheid ligt het Trekvaartplein 10 cm hoger dan het waternivo van de vaart.

Wederom is uitgegaan van feitelijke onjuistheden in de planvoorbereiding Herinrichting Trekvaartplein e.o., dit keer betreft het de NAP hoogtes van Trekvaartplein en Poelgeest die de onderbouwing vormen voor het sprookje over de dijk:

De door het Leidse College vastgestelde versie van het document "Projectbesluit Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o. 26 mei 2008" stelt:

"Poelgeest en Trekvaartplein liggen in de Broek en Simontjespolder. De Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein is een dijk die de achtergelegen polder droog houdt. De Haarlemmertrekvaart vormt de boezem en heeft een waterpeil van -0,60 NAP. De naastgelegen polder ligt op -1,90 NAP." (blz 23)

en

"Poelgeest ligt op -1,7 m NAP en Trekvaartplein 20 cm lager op -1,9 m NAP." (blz 50)

De onderstaande hoogtekaarten afkomstig van Actueel Hoogtebestand Nederland www.ahn.nl/kaart (zoek op postcode 2334 GA) tonen aan dat deze voorstelling van zaken ver naast de werkelijkheid ligt en niet op feiten berust.

Volgens de Nota van Uitgangspunten zou het Trekvaartplein met -1,90 NAP maar liefst 1,30 meter onder het peil van de Haarlemmertrekvaart liggen!!! (Het Rijnlands Boezempeil dat ook in de Haarlemmertrekvaart geldt is inderdaad ca. -0,60 NAP, dat getal klopt wel, zie ook http://www.rijnland.net/water_en_weer/water/toelichting )

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland echter, liggen Trekvaartplein en het bebouwde deel van Poelgeest in werkelijkheid feitelijk BOVEN het waterpeil van de Haarlemmertrekvaart en zeker niet - zoals de nota suggereert - eronder! Ik ben er net nog even wezen kijken en het Trekvaartplein ligt ontegenzeggelijk hoger dan het water van de vaart. Oordeel zelf aan de hand van de foto helemaal onderaan deze pagina.

In het licht van deze feiten en omstandigheden is de bewering dat het Leidse stuk van de Haarlemmerweg een dijk zou zijn die dringend hersteld moet om de achtergelegen polder droog te houden, op zijn minst opmerkelijk. Dit zou wel kunnen gelden een stuk verderop in Warmond, waar de Haarlemmertrekvaart pal naast een weiland loopt dat wel als enige deel van de polder op -1,90 NAP ligt (de donkerblauwe vlek midden-boven op de hoogtekaart). Met het door Leiden aanleggen van een dijk op het Leidse stukje Haarlemmerweg (roze lijn op linker kaartje Hoogtekaart Poelgeest hieronder) hou je het daar echt niet droog.

De kaart hiernaast geeft het bebouwde deel (wijk Poelgeest) van de Broek en Simontjespolder aan ter vergelijking met de hoogtekaart hierboven.

 

De gemeente Leiden neemt het niet nauw met de Algemene Wet Bestuursrecht: Relevante feiten moet verzameld VOORAFGAAND aan een besluit. Echter, op de dag dat B&W Leiden de Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o. al had vastgesteld was Ingenieursbedrijd Aveco de Bondt nog grondmonsters aan het nemen op de Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein.

Een beetje overhaaste vaststelling van het plan nu de onderliggende gegevens er nog niet zijn!

De Raad van State kan hier straks weer van gaan smullen.

 


Foto Aveco de Bondt neemt op 26 mei 2008 om 16.56u nog grondmonsters op de Haarlemmerweg ter hoogte Trekvaartplein. (c) JvdS 2008

 

Volgens het Leidse College ligt het Trekvaartplen 1,30 meter onder het waterpeil van de Haarlemmertrekvaart en is de Haarlemmerweg een dijk die het Trekvaartplein droog houdt. Bekijk de foto en oordeel zelf over het waarheidsgehalte van deze informatie.

Foto: Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein (gezien vanuit het Heempark). Op de voorgrond het water van de Haarlemmertrekvaart (-0,60 NAP). Op de achtergrond het Trekvaartplein (de caravan en de woonwagen erachter staan op het Trekvaartplein). Volgens de informatie die het Leidse College aan de Gemeenteraad heeft verstrekt zou het Trekvaartplein met een niveau van -1,90 NAP maar liefst 1,30 meter onder het waternivo van de Haarlemmertrekvaart liggen en is de Haarlemmerweg (duidelijk zichtbaar op de foto) een dijk die het Trekvaartplein droog houdt. Ziet u een dijk? Ziet u het Trekvaartplein 1,30 meter lager liggen?? Deze foto bewijst dat het Trekvaartplein juist hoger ligt en dat het College onjuiste informatie aan de gemeenteraad heeft verstrekt.
(Foto: JvdS, 31 mei 2008)

Wat zegt het college dan precies tegen de Raad?

"De Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein is een dijk die de achtergelegen polder droog houdt. De Haarlemmertrekvaart vormt de boezem en heeft een waterpeil van -0,60 NAP. De naastgelegen polder ligt op -1,90 NAP." (blz 23 Nota van Uitgangspunten)

en

"Poelgeest ligt op -1,7 m NAP en Trekvaartplein 20 cm lager op -1,9 m NAP." (blz 50, zelfde nota)

Houdt u het droog met zo'n college?

Lees ook het andere sprookje over de dijk "Goudkust aan de Haarlemmertrekvaart"

 

Terug naar homepage Een Brug Te Ver