Een ander sprookje over de dijk: de goudkust aan de Haarlemmertrekvaart

Nu het college sprookjes vertelt over de dijk hebben ze de weg vrij gemaakt om ook andere sprookjes over de dijk te vertellen. De Dijk wordt door het college opgevoerd als reden waarom er een strook van maar liefst 2 meter breed van de tuinen van onze woonboten af zou moeten (tekening p44 NvU versie 26 mei 2008). Een weg die wordt afgesloten voor doorgaand verkeer moet twee meter breder worden, snapt u het?

Het verhaal van de dijk is voor ons als bewoners een groot mysterie. Voor 30 augustus 2006 heeft 350 jaar lang nog nooit iemand de oever van de Haarlemmertrekvaart een dijk genoemd. Er bestaat niet een beleidstuk van voor 2007 waarin het woord dijk voorkomt in verband met de Haarlemmerweg. Inmiddels is gebleken dat het geen dijk is maar een boezemkade (voor de feiten klik hier).

Is hier een verborgen agenda en wat zou die dan kunnen zijn?

Een groot aantal elementen uit het volgende sprookje berusten aantoonbaar op waarheid, waar mogelijk is ook de bronvermelding gegeven.

Hoog water of hoge OZB?
Kern van het sprookje: Het aanleggen van een dijk op de Haarlemmerweg is niet in verband met hoogwater maar in verband met hogere prijzen (en OZB) van toekomstige huizen langs de Haarlemmertrekvaart door deze te marketen als Dijkhuizen.

Er was eens.....


Foto: Regenboog over oude bouwbrug op 3 oktober 2003
(c) JvdS 2003

Er was eens een projectontwikkelaar die Dijkhuisjes langs de Haarlemmertrekvaart wilde bouwen. Dijkhuisjes met uitzicht op water hebben een hoge gevoelswaarde en brengen daarmee een hele grote pot goud in beeld aan het einde van de regenboog.

Er was eens een gemeentebestuur dat goed kon rekenen. Bij de gedachte aan Onroerend Zaak Belasting van Dijkhuisjes kreeg de wethouder grote dollartekens in de ogen bij het horen van dit plan.

Een "Goudkust aan de Haarlemmertrekvaart", zo verdedigde een bekende voormalig Leidse wethouder dit plan bij de Provincie.

Toen het snode plan aan het licht kwam kreeg de inheemse woonbootbevolking door dat zij van hun oorspronkelijke leefgebied moesten worden verdreven zodat projectontwikkelaar en gemeente de pot met goud konden bemachtigen en de buit verdelen.

De wethouder ontkende het plan toen bleek dat het maatschappelijk verzet te groot was en het plan ging de ijskast in. (Zie Leidsch Dagblad 24 November 1994 "Geen 'goudkust' aan Haarlemmertrekvaart") De pot goud bleef lonken en woonboten zijn maar schamele melkkoeien langs deze toplocatie. Nu het Trekvaartpleingebied niet langer onder de giftige rook van de vuilverbranding lag was het opeens zeer aantrekkelijk geworden voor investeerders.

Ruim tien jaar later ontsnapte het plan sluipenderwijs aan de ijskast en een door schade en schande wijsgeworden plannenmaker bedacht dat het plan pas kon werken als er een publieke perceptie bestond dat er een dijk lag langs het water van de vaart, want wat is een dijkhuis zonder dijk.

In Oegstgeest was het al gelukt (Huizen bij Trekvaart, Leidsch Dagblad 30 Augustus 2006) om de huisjes als dijkhuisjes te marketen. Ook was het Oegstgeestse deel van de Trekvaart inmiddels aangekocht. (waar gebeurd). Nu het Leidse deel nog. (p.79, 3 na laatste regel van de financiele paragraaf over "De dijk en de Haarlemmerweg" concept NvU spreekt over "opbrengsten uit grondverkoop". In definitieve versie is dit weggelaten. Op onze inspraakvraag welke grond verkocht gaat worden aan wie is geen antwoord gegeven.)

Er was eens een bewoner uit het plangebied die nog niet zo heel lang geleden op een onbewaakt moment het Leidse Stadsbouwhuis binnen liep. Daar was een geanimeerde bespreking gaande rond een maquette van villa's aan het water. Toen hij beter keek riep hij uit: hee daar woon ik, dat is het Trekvaartplein! maar waar zijn de woonwagens en woonboten gebleven? De projectontwikkelaar schrok zich rot, pakte snel zijn boeltje in en droop af. De ambtenaren en bestuurders ontkenden alles. (waargebeurd)

En wie o wie heeft de domeinen www.haarlemmertrekvaart.nl en www.haarlemmertrekvaart.eu reeds in zijn bezit? Neem er eens een kijkje! (niets aan verzonnen)

En verhaaltje over een mogelijk op instorten staande dijk geeft ook een prachtige stok om een hond te mee te slaan, dus wie weet kunnen we de woonboten er alvast mee weg krijgen door hun in de schoenen te schuiven dat de dijk op instorten staat of hun woonomgeving onaantrekkelijker maken zodat ze zelf wegtrekken. En zo schreven de plannenmakers in hun nota: "Grote delen van de oever tussen weg en vaart zijn door de woonbootbewoners in gebruik genomen als tuin of parkeerplaats en deels bebouwd met schuurtjes en afgeschermd met schuttingen. Volgens het Hoogheemraadschap tast dit de waterkerende functie van de dijk aan en is bebouwing dus niet zonder meer mogelijk" (p.24 Nota van Uitgangspunten versie 26 mei 2008). Schuttingen die een dijk aantasten. Zulke mooie sprookjes hoor je nergens... (het staat er echt)

Hoe het verder gaat? dat is aan de gemeenteraad.

 

Disclaimer:

Dit sprookje is - net als de nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o. - een vermenging van fantasie en werkelijkheid en is slechts een amateuristische literaire uiting in het 'faction'-genre, bedoeld om de fantasie te prikkelen. Maar het zou mooi zijn als het ook ogen opent.

JvdS 6 juni 2008

terug naar het sprookje dat het Leidse College aan de raad vertelt.